HKZ-certificaat behaald!

Vlak voor de kerst heeft Fysiotherapie Amstelhoek een verlening van het HKZ certificaat ontvangen. Dit jaar is ons duidelijk geworden hoe belangrijk een goed kwaliteitssysteem is voor de praktijk, wij zijn dan ook trots dat dit systeem ons zo heeft kunnen dienen. De verlening van de HKZ-certificering is voor ons een bekroning op het harde werk.

 

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat uw instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Dat wil zeggen dat onze praktijk:
– goed georganiseerd is;
– cliënten centraal stelt;
– continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
– betrouwbare resultaten presenteert;
– voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

Toetsing
Wij zijn door een externe organisatie, de TÜV, getoetst. Een auditor komt in de praktijk en toetst of het kwaliteitsmanagementsysteem van onze organisatie voldoet aan de vastgestelde HKZ-normen. De toetsing is gebonden aan strikte regels.