Tarieven 2024

Tarieven Fysiotherapie Amstelhoek

Reguliere zitting €39.25
Bekkenfysiotherapie €58.50
Oedeemfysiotherapie €58.50
Manuele therapie €53.50
Screening €23.50
Intake en onderzoek na screening €59.50
Intake en onderzoek na verwijzing €59.50
Consult fysiotherapeutisch onderzoek €61.00
Lange zitting €61.00
Thuistoeslag €16,00
Inrichtingstoeslag €16,00
Niet nagekomen afspraak of te laat afgemelde afspraak kosten van gemaakte afspraak
Laatst bijgewerkt: 24/01/2024

Algemene informatie over vergoedingen van fysiotherapie in de zorgverzekering is te vinden op deze website.

.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Amstelhoek

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening  gebracht.
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  4. U kunt het bedrag overmaken op: IBAN-nummer NL12ABNA0840216769  (BIC ABNANL2A) ten name van A.C.J. van Bemmelen- Pothuizen  te Amstelhoek. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  8. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  9. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Openingstijden

Maandag 08:00 - 22:00 uur
Dinsdag 08:00 - 22:00 uur
Woensdag 08:00 - 17:30 uur
Donderdag 08:00 - 17:30 uur
Vrijdag 08:00 - 17:30 uur
Zaterdag Op afspraak
Zondag Gesloten